Anatolian Studies

Research Article

Patterns of Iron Age interaction in central Anatolia: three sites in Yozgat province

Lisa Kealhofera1, Peter Gravea2, Ben Marsha3, Sharon Steadmana4, Ronald L. Gornya5 and Geoffrey D. Summersa6

a1 Santa Clara University

a2 University of New England

a3 Bucknell University

a4 SUNY Cortland

a5 University of Chicago

a6 Middle East Technical University

Abstract

The cultural and political changes that happened in Anatolia after the collapse of the Hittite Empire have only recently been recognised as a significant, but as yet unexplained, phenomenon. Here we present the results of analyses of ceramics from three sites south and southwest of the present-day town of Sorgun – Çadır Höyük, Kerkenes Dağ and Tilkigediği Tepe – to identity how regional groups within the Hittite core area regrouped in the aftermath of the collapse. Ceramic analyses provide a means to assess both cultural continuity and the scale and nature of interaction in a region. Results suggest some evidence of cultural continuity at Çadır Höyük from the Late Bronze Age into the Middle Iron Age, and highlight the variable local responses in the aftermath of Hittite collapse.

Özet

Anadolu'da, Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra ortaya çıkan kültürel ve siyasal değişiklikler ancak son zamanlarda önemli sayılmaya başlanmış, fakat henüz tam olarak açıklanamamış bir olgudur. Bu makalede, imparatorluğun yıkılması sonucunda Hitit merkez alanı içindeki bir bölgenin yeniden birleşme çabalarının tespiti için, günümüz Sorgun ilçesinin güney ve güneybatısındaki üç yerleşimden; Çadır Höyük, Kerkenes Dağı ve Tilkigediği Tepe'den seramik örneklerinin analiz sonuçlarını sunmaktayız. Seramik analizleri, bize bir bölgedeki kültürel devamlılığı, onun derecesini ve aynı zamanda o bölgedeki etkileşimin kökenini belirleme olanağı sağlamaktadır. Sonuçlar, Çadır Höyük'de Geç Tunç Çağı'ndan Orta Demir Çağı'na kadar uzanan kültürel devamlılığa işaret etmekte ve Hitit İmparatorluğu'nun yıkılması sonucunda ortaya çıkan değişken yerel tepkileri vurgulamaktadır.