The Classical Review (New Series)

Reviews

Early Rome

Einar Gjerstad: Early Rome, v, vi. (Skr. utg. av Svenska Institutet i Rom, 4° xvii.5, 6.) Pp. 407, 10 plates; 211, 52 plates. Lund: Gleerup, 1973. Paper, kr. 200, 100.

R. M. Ogilviea1

a1 University of St. Andrews