The Classical Review (New Series)

Notices

Sebastià Janeras: Miscel lània Papirològica Ramon Roca-Puig en el seu vuitantè aniversari. Pp. 349; frontispiece + 22 plates. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1987. Paper.

P. J. Parsonsa1

a1 Christ Church, Oxford.