The Classical Review (New Series)

Short Reviews

Barbara Filarska: Studia nod dekoracjami architektonicznymi Palmyry. (Studia palmyreńskie, Vol. 2.) Pp. 159; 175 figs. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1967. Paper, zł. 33.

M. A. R. Colledgea1

a1 Westfield College, London