The Classical Review (New Series)

Short Reviews

José Manuel Pabón: C. Salustio Crispo, Catilina y Jugurta. Vol. ii: Guerra de Jugurta. (Collección Hispánica.) Pp. 205 (22–145 double). Barcelona: Ediciones Alma Mater, 1956 (1957). Cloth, 160 ptas.

D. A. Malcolma1

a1 University of Glasgow