The Classical Review (New Series)

Notices

Gisela Ripoll López: Toréutica de la Bética (siglos VI y VII d.C.). Pp. 397, 51 ills, 47 pls. Barcelona: Reial Académia de Bones Lletres, 1998. Paper. ISBN: 84-922028-1-5.

A. T. Feara1

a1 University of Manchester