The Classical Review (New Series)

Short Reviews

Louis Philippe Rank: Etymologiseering en verwante Verschijnselen bij Homerus. Pp. 160. Assen: Van Gorcum, 1951. Paper.

J. A. Davisona1

a1 University of Leeds.