The Classical Review

Reviews

The Origins of the Second Punic War

C. J. C. Arnold: Oorzaak en Schuld van den Tweeden Punischen Oorlog. Pp. 82. Amsterdam: H. J. Paris, 1939. Paper, fl. 1.75.

A. H. McDonalda1

a1 University of Sydney.