The Classical Review

Reviews

A Letter of Sallust To Caesar

G. Carlsson : Eine Denkschrift an Caesar über den Staat. Pp. 131. (Skrifter utgivna av Vetenskaps-Societeten i Lund, 19.) Lund: Gleerup, 1936. Paper, kr. 6.

M. Carya1

a1 University of London