The Classical Review

Short Reviews

De particulis copulativis apud Scriptores Historiae Augustae quaestiones selectae. Scripsit Erik Tidner (Uppsala Universitets Årsskrift, 1922; Filosofi, Språkvetenskap och Historiska Vetenskaper 3). Pp. xii + 148. Uppsala: A.-B. Akademiska Bokhandeln. 7 kr. 50.

A. D. Nock