The Classical Quarterly

Reviews

Schönfeld's Teutonic Proper Names in Greek and Latin

Proeve eener Kritische Verzameling van Gertnaansche Volks- en Persoonsnamen, voorkomende in de litteraire en monumentale Overlevering der Grieksche en Romeinsche Oudheid. By M. Schönfeld. Groningen, 1906.

H. Munro Chadwick